THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc tại khu vực miền núi phía Bắc.

Mã số: B2015-TN04-01.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số: 2611/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2017 của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 16h00 thứ Sáu, ngày 15/12/2017.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, toàn nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu