THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Hiệu quả của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm cải thiện một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp tại cộng đồng.

Mã số: ĐH2014-TN05-02.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài: TS Trương Thị Thùy Dương

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số: 2611/QĐ-ĐHTN ngày 4/12/2017 của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ 6, ngày 5 tháng 01 năm 2017

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, toàn nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu