THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: “Biểu diễn tự đẳng cấu và phân tích phổ của biểu diễn chính quy của một số nhóm Lie Reductive thực thấp chiều.”

Mã số: ĐH2015-TN05-03

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Đỗ Thị Phương Quỳnh

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y Dược

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm số: 2621/QĐ-ĐHTN ngày 07/12/2017 của Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14h00-16h00 ngày 22/01/2018 (thứ 2).

Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu