Thứ 3, ngày 17/07/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Lịch thi tiếng Anh trình độ A2 đợt 1 năm 2017

12/01/2017 12:50:11 - Lượt xem: 4764

Quyết định Về việc hoàn trả tiền miễn giảm học phí 4 tháng năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ chính quy

21/12/2016 08:44:50 - Lượt xem: 1646

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng anh trình độ A2, đợt 1 năm 2017

20/12/2016 13:15:59 - Lượt xem: 3160

Lịch thi học kì 1 năm học 2016-2017

29/11/2016 15:04:08 - Lượt xem: 3317

Lịch thi HK1_2016_2017

Chi tiết

Lịch lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập

11/11/2016 09:50:33 - Lượt xem: 3503

Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng an ninh Năm học 2016-2017

03/11/2016 08:12:23 - Lượt xem: 3078

Lịch thi tiếng Anh trình độ A2 đợt 4 năm 2016

26/10/2016 15:25:12 - Lượt xem: 3184

Thông báo thay đổi mẫu dăng ký HP, Bổ sung HP, rút HP

24/10/2016 13:17:32 - Lượt xem: 3653

Thông báo trả tiền miễn giảm học phí

14/10/2016 10:42:22 - Lượt xem: 3776

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2, đợt 4 năm 2016

07/10/2016 10:30:09 - Lượt xem: 2943

Căn cứ Quyết định số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Đại học Thái Nguyên;

Chi tiết

Thông báo về việc thu học phí năm học 2016-2017

30/09/2016 11:25:19 - Lượt xem: 3669

Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017

30/09/2016 10:35:17 - Lượt xem: 4240

Quyết định và danh sách sinh viên được miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016

09/09/2016 08:44:40 - Lượt xem: 3411

Thông báo Về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

30/08/2016 07:28:57 - Lượt xem: 3994

Thông báo thay đổi lịch giảng đường học và thi Năm học 2016 - 2017

15/08/2016 08:14:10 - Lượt xem: 3036