Chủ nhật, ngày 18/03/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Thông báo thay đổi mẫu dăng ký HP, Bổ sung HP, rút HP

24/10/2016 13:17:32 - Lượt xem: 2637

Thông báo trả tiền miễn giảm học phí

14/10/2016 10:42:22 - Lượt xem: 2798

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2, đợt 4 năm 2016

07/10/2016 10:30:09 - Lượt xem: 2068

Căn cứ Quyết định số 2078/ĐHTN-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Đại học Thái Nguyên;

Chi tiết

Thông báo về việc thu học phí năm học 2016-2017

30/09/2016 11:25:19 - Lượt xem: 2588

Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017

30/09/2016 10:35:17 - Lượt xem: 3291

Quyết định và danh sách sinh viên được miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2015 - 2016

09/09/2016 08:44:40 - Lượt xem: 2534

Thông báo Về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

30/08/2016 07:28:57 - Lượt xem: 2984

Thông báo thay đổi lịch giảng đường học và thi Năm học 2016 - 2017

15/08/2016 08:14:10 - Lượt xem: 2186

Thông báo Phúc khảo kỳ thi tiếng anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu - Đợt 3 Năm 2016

11/08/2016 08:17:28 - Lượt xem: 1962

Phòng Đào tạo thông báo việc phúc khảo bài thi Tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu chấu Âu - đợt 3 năm 2016, kỳ thi ngày 24/7/2016 như sau:

Chi tiết

Lịch thi học kì 2 các lớp cử tuyển

05/08/2016 17:33:24 - Lượt xem: 2286

Thông báo Về kế hoạch phát Bằng, Phiếu điểm cho SV tốt nghiệp ra trường

05/08/2016 17:30:18 - Lượt xem: 2266

Các khóa, lớp: Y6K43; ĐH Dược K7; RHM K3; YHDP K4; CNĐDCQ K9; CĐKTXNATVSTP K5; CTY K44 và CTD K12

Chi tiết

Kết quả thi tiếng Anh A2 đợt 3 2016

05/08/2016 17:24:09 - Lượt xem: 2061

Giới thiệu chương trình học bổng của ĐHVN và HVVN, Trung Quốc

11/07/2016 15:33:04 - Lượt xem: 2213

Thông báo về việc tổ chức thi A2 đợt 3 năm2016

05/07/2016 09:46:05 - Lượt xem: 2013

Thông báo: Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2015 - 2016

30/06/2016 13:52:53 - Lượt xem: 2453