Tin tức nổi bật:
Hợp tác Quốc tế

Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình khóa học mùa hè quốc tế tại Trường Đại học Gadjah Mada, Indonesia

03/06/2024 16:08:57 - Lượt xem: 848

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình khóa học mùa hè quốc tế tại Trường Đại học Gadjah Mada, Indonesia

Chi tiết

Hội thảo quốc tế về “Văn hóa và sức khỏe”

21/05/2024 15:35:00 - Lượt xem: 583

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Văn hóa và sức khỏe”.

Chi tiết

Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình

27/11/2023 16:05:36 - Lượt xem: 1689

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình "Yonsei Global Health Leadership Course 2024"

Chi tiết

Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan (Từ ngày 16/7/2023 đến ngày 26/7/2023)

16/06/2023 16:22:26 - Lượt xem: 2286

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan (Từ ngày 16/7/2023 đến ngày 26/7/2023)

Chi tiết

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về chủ đề: “Bệnh lý Thần kinh - Cơ”

15/03/2023 11:01:43 - Lượt xem: 1902

Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 19/8/2022, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Hội Điện Thần kinh – Cơ Việt Nam và Hội Thấp khớp học Thái Nguyên tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về chủ đề: “Bệnh lý Thần kinh - Cơ”. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ về chẩn đoán và điều trị bệnh lý thần kinh - cơ và tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác trong khám chữa bệnh.

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:16:15 - Lượt xem: 912

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người học tập ở nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:14:20 - Lượt xem: 401

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người học tập ở nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:12:29 - Lượt xem: 246

Đại học Thái Nguyên thông báo Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược

13/03/2023 21:03:36 - Lượt xem: 149

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:01:14 - Lượt xem: 145

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tiếp nhận sinh viên của Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan tới tham quan học tập

13/03/2023 20:57:45 - Lượt xem: 392

Thực hiện theo Biên bản hợp tác giữa Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tiếp nhận sáu sinh viên chuyên ngành Y khoa của Trường Đại học Ubon Ratchathani tới thăm quan học tập tại Trường và các bệnh viện thực hành của Trường.

Chi tiết

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tiếp nhận sinh viên của Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Hogent tới thực tập

13/03/2023 20:55:17 - Lượt xem: 336

Nhận lời đề nghị của Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Hogent tại Bỉ, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tiếp nhận 10 sinh viên chuyên ngành điều dưỡng của Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Hogent tới thực tập tại trường.

Chi tiết

Thông báo tuyển chọn SV tham gia chương trình 'Yonsei Global Health Leadership Course 2023'

23/11/2022 10:39:18 - Lượt xem: 1735

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển chọn SV tham gia chương trình 'Yonsei Global Health Leadership Course 2023'

Chi tiết

Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình 'Yonsei Global Health Leadership Course 2022'

09/12/2021 16:19:25 - Lượt xem: 2178

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình 'Yonsei Global Health Leadership Course 2022'

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo đại học năm 2021

16/07/2021 19:04:10 - Lượt xem: 2944

Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên Thông báo Tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo đại học năm 2021

Chi tiết