BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI CỰU CHIẾN BINH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Đề dẫn:  2018 là năm chuyển giao kế tiếp 3 đồng chí lãnh đạo đứng đầu nhà trường, có quá trình đấu tranh quyết liệt xây dựng và phát triển nhà trường. Cuối quí IV, Kiểm toán độc lập kết luận có nhiều sai phạm quản lý kinh tế, hợp đồng kinh tế, mua sắm vật tư thiết bị, hóa đơn chứng từ, chi quỹ phúc lợi, quy mô liên quan hàng nhiều chục tỷ đồng. Hội CCB, bằng truyền thống “Bội bộ đội cụ Hồ” đã phát huy vai trò tích cực đồng hành trực tiếp, gián tiếp trong xây dựng nhà vững vàng phát triển.

1. Báo cáo kết quả hoạt động năn 2019 1.1. Công tác tập hợp đoàn kết CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết trong cơ quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị: thực hiện rất chủ động có kết quả. Nhiều CCB đấu tranh trực diện quyết liệt tại Trường ĐHYD, tại ĐHTN về những nguy cơ, nguyên nhân, dấu hiệu, biểu hiện, đơn thư gây mất ổn định nhà trường kéo dài các năm qua. Kết quả đấu tranh đã từng bước góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị. 1.2. Công tác tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp: Ban chấp hành hội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tác này, toàn thể hội viên đều có công ăn, việc làm thu nhập ổn định, có thu nhập tăng thêm. Từng hội viên luôn luôn chuyên tâm chuyên nhiệm thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ đơn vị phân công. 1.3. Công tác tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là phong trào từ thiện, nhân đạo, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn hội có ý thức thực hiện tốt các phong trào từ thiện, nhân đạo, tham gia đóng góp đầy đủ và mẫu mực như phong trào “áo ấm mùa đông”, “ủng hộ nhân đạo” . 1.4. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam cho hội viên và thế hệ trẻ. Ngày 26/4/2019, tổ chức chương trình Tọa đàm giao lưu giữa nhóm lính xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 và Đại học Y Dược Thái Nguyên nhân ngày 44 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Ngày 9/7/2019, Hội thực hiện Sơ kết hoạt động của hội 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm. Ngày 22/10 tham dự Tổng kết Đại hội CCB yêu nước tỉnh, đ/c Hà được bằng khen của Tỉnh hội. Ngày 13/12/2019 Hội Cựu chiến binh hành trình thăm chiến trường xưa và làm việc với một số Hội Cựu chiến binh huyện biên giới thuộc Quân khu II. Ngày 20/12/2019: Đảng ủy, BGH, Các tổ chức, đoàn thể, Hội CCB và nhiều CBVC, NLĐ quan tâm tổ chức Chúc mừng Hội KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944/22-12-2019) VÀ 30 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22-12-1989/22-12-2019), tại văn phòng Hội CCB, tầng 8 nhà 11 tầng. Tối 20/12/2019 Hội Cựu chiến binh phối hợp Đoàn thanh niên tham dự và đóng góp nhiều hoạt động trong Chương trình “Giai điệu tự hào – Câu chuyện người lính” tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên. Ngày 22/12/2019 Hội làm tổng kết năm 2019 và phương hướng năm 2020; Tổ chức Có trang website là kênh truyền thông và cập nhật thông tin hoạt động của hội. 1.5. Tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu”: đã phát động

2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năn 2020 1.1. Tập hợp đoàn kết tập hợp động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết trong cơ quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đấu tranh nhằm bảo vệ và xây dựng Đảng, Chính quyền trong Nhà trường. Phát huy tinh thần ý chí CCB, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở tích cực và chủ động phòng chống các biểu hiện suy thoái, thất thoát, lãng phí tài sản nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị. 1.2. Tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình ngĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt theo kế hoạch cả năm. 1.3. Tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là phong trào từ thiện, nhân đạo, giúp Hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia đầy đủ và mẫu mực các phong trào Công đoàn, Chính quyền phát động. 1.4. Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam cho hội viên và thế hệ trẻ. Tổ chức thực hiện tốt các dịp 27/7; 6/12; 22/12; Đi thăm chiến trường xưa. 1.5. Tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Ban chấp hành hội chủ động phát động phong trào, có định hướng và tập trung xây dựng CCB điển hình. Trên đây là báo cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Hội CCB năn 2020, chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần phát huy bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội cụ Hồ, từng hội viên sẽ nghiên cứu, triển khai cụ thể vào công việc của mình, đơn vị mình để bản phương hướng trở thành hiện thực.