CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

- Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVTND: Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
- Trung tướng Nguyễn Song Phi: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
- Trung tướng Nguyễn Văn Đạo: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh.

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI (22 đ/c)

1. Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
2. Trung tướng Nguyễn Song Phi: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
3. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh
5. Thiếu tướng Trần Văn Hương: Chánh Văn phòng T.Ư Hội
6. Thiếu tướng Nguyễn Thành Công: Trưởng ban Tuyên Giáo
7. Thiếu tướng Lê Khương Mẽ: Ban Tổ chức - Chính sách
8. Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng: Trưởng ban Kiểm tra
9. Đại tá Vũ Ngọc Bình: Trưởng ban Kinh tế
10. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh: Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội
11. Thiếu tướng Cầm Xuân Ế: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La
12. Thiếu tướng Triệu Văn Ngô: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn
13. Thiếu tướng Lê Quang Đại: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ
14. Chuẩn Đô đốc Đỗ Viết Cường: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh
15. Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An
16. Đại tá Huỳnh Minh Chức: Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng
17. Đại tá Trần Văn Hạnh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hoà
18. Đại tá Võ Thanh Chín: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kon Tum
19. Đại tá Mai Minh Chiến: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp
20. Đại tá Huỳnh Thanh Phương: Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ
21. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền: PhóChủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh
22. AHLĐ Lê Văn Kiểm: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI (98 đ/c)

A. KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (13 đ/c)

1. Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
2. Trung tướng Nguyễn Song Phi: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
3. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo: Phó Chủ tịchHội CCB Việt Nam
4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương: Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP hồ Chí Minh
5. Thiếu tướng Trần Văn Hương: Chánh Văn phòng T.Ư Hội
6. Thiếu tướng Nguyễn Thành Công: Trưởng ban Tuyên giáo
7. Thiếu tướng Lê Khương Mẽ: Ban Tổ chức-Chính sách
8. Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng: Trưởng ban Kiểm tra
9. Đại tá Vũ Ngọc Bình: Trưởng ban Kinh tế
10. Đại tá Trần Ngọc Dần: Trưởng ban Đối ngoại
11. Đại tá Nguyễn Văn Trượng: Trưởng ban Pháp luật
12. Đại tá Phạm Văn Thảo: Trưởng ban Tài chính
13. Đại tá Nguyễn Duy Tường: Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam.

B. KHỐI TỈNH, THÀNH HỘI (64 đ/c)

14. Đại tá Bùi Đức Thắng: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang
15. Đại tá Văn Minh Tiến: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Giang
16. Đại tá Nguyễn Thắng: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng
17. Đại tá Mùa A Trá: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lai Châu
18. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên
19. Thiếu tướng Cầm Xuân Ế: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La
20. Đại tá Lương Văn Sơn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lào Cai
21. Đại tá Đoàn Quang Vinh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái
22. Đại tá Hoàng Văn Trình: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên
23. Thiếu tướng Triệu Văn Ngô: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn
24. Đại tá Nguyễn Văn Quân: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn
25. Đại tá Bùi Hữu Ngạn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hòa Bình
26. Chuẩn Đô đốc Đỗ Viết Cường: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh
27. Thiếu tướng Lê Quang Đại: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ
28. Đại tá Hoàng Văn Minh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc
29. Đại tá Nguyễn Văn Lan: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh
30. Đại tá Lê Văn Hoan: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang
31. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh: Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội
32. Trung tướng Đào Văn Quân: Phó chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội
33. Thiếu tướng Lưu Xuân Cải: Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng
34. Đại tá Đỗ Trọng Lợi: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương
35. Đại tá Nguyễn Khắc Hùng: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên
36. Đại tá Nguyễn Văn Hán: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình
37. Thiếu tướng Trần Quang Tiến: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định
38. Đại tá Nguyễn Thanh Bình: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Nam
39. Đại tá Lương Văn Tuấn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình
40. Đại tá Đinh Tiên Phong: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa
41. Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An
42. Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh
43. Đại tá Đoàn Lương Khuệ: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình
44. Đại tá Hoàng Văn Thanh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị
45. Đại tá Nguyễn Vĩnh Sinh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thừa Thiên - Huế
46. Đại tá Huỳnh Minh Chức: Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng
47. Đại tá Huỳnh Cao Thiện: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam
48. Đại tá Huỳnh Minh Giữ: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi
49. Đại tá Trần Đức Thắng: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Định
50. Đại tá Nguyễn Như Trí: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Yên
51. Đại tá Trần Văn Hạnh: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa
52. Đại tá Nguyễn Văn Thuận: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Thuận
53. Đại tá Trương Văn Nhung: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Thuận
54. Đại tá Nay Hứ: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai
55. Đại tá Võ Thanh Chín: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kon Tum
56. Đại tá K Dung: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Nông
57. Đại tá Vũ Công Tiến: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng
58. Đại tá Phan Thành Sơn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Dương
59. Đại tá Nguyễn Thiện Toàn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh
60. Đại tá Mã Thành Sơn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
61. Đại tá Dương Hòa Hiệp: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai
62. Đại tá Nguyễn Văn Kìa: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Long An
63. Đại tá Mai Minh Chiến: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp
64. Đại tá Nguyễn Văn Châu: Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang
65. Đại tá Lương Quốc Thọ: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang
66. Thiếu tướng Lê Công Trường: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre
67. Đại tá Bùi Vũ Tấn: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kiên Giang
68. Đại tá Đinh Hoàng Thơm: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bạc Liêu
69. Đại tá Nguyễn Văn Phép: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cà Mau
70. Đại tá Huỳnh Thanh Phương: Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ
71. Đại tá Võ Văn Út: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hậu Giang
72. Đại tá Lê Trung Hậu: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng
73. Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long
74. Đại tá Lê Thanh Tuyền: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trà Vinh
75. Đại tá Rơ Lứk Bông: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk
76. Đại tá Huỳnh Văn Nước: Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước
77. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền: Phó chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh
C. KHỐI BỘ, NGÀNH (12 đ/c)
78. Đồng chí Nguyễn Đỗ Cường: Chủ tịch Hội CCB TTXVN
79. Đồng chí Phan Đình Đức: Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn DKQGVN
80. Đồng chí Nguyễn Văn Thẩm: Chủ tịch Hội CCB Văn phòng T.Ư Đảng
81. Đồng chí Nguyễn Hùng Minh: Chủ tịch Hội CCB Bộ Tài chính
82. Đồng chí Trần Minh Hùng: Chủ tịch Hội CCB Đài TNVN
83. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng: Phó Chủ tịch Hội CCB Ban Tổ chức Trung ương
84. Đồng chí Nguyễn Thành Lương: Chủ tịch Hội CCB Đài THVN
85. Đồng chí Nguyễn Văn Phương: Chủ tịch Hội CCB Bộ Thông tin- Truyền thông
86. Đồng chí Trần Văn Tùng: Chủ tịch Hội CCB Bộ Khoa học và Công nghệ
87. Đồng chí Trần Văn Dũng: Chủ tịch Hội CCB Bộ Tài nguyên và Môi trường
88. Đồng chí Đinh Ngọc Giang: Chủ tịch Hội CCB Học viện CTQG Hồ Chí Minh
89. Thượng tá Nguyễn Công Dũng: Chủ tịch Hội CCB Ban Tuyên giáo T.Ư
D. KHỐI ĐẠI DIỆN (9 đ/c)
90. AHLĐ Lê Văn Kiểm: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCBVN
91. Đồng chí Nguyễn Đình Trường: Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCBVN
92. Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền: Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCBVN
93. Đồng chí Lê Đức Toàn: Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCBVN
94. Đồng chí Hà Văn Hải: Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCBVN
95. Thượng tá Trần Đăng Khoa: Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (đại diện khối Văn học-nghệ thuật)
96.Thượng tá Nguyễn Đức Thanh: Phó Chủ tịch hội CCB huyện Kim Sơn, Ninh Bình (đại diện Công giáo)
97. Thượng tọa Thích Tâm Vượng (đại diện Phật giáo)
98. Đại tá Trà Phol: Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng (đại diện dân tộc Khme)

Ủy ban Kiểm tra
- Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng (Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội), Trưởng Ban
- Đại tá Nguyễn Quang Bôn (Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội)
- Thiếu tướng Lê Khương Mẽ (Ban Tổ chức-Chính sách)
- Đại tá Vũ Ngọc Bình (Ban Kinh tế)
- Thiếu tướng Trần Đình Hạng (Hội CCB TP Hồ Chí Minh)
- Thiếu tướng Phùng Đình Thảo (Hội CCB TP Hà Nội)
- Đại tá Từ Minh Phú (Hội CCB tỉnh Tuyên Quang)
- Đại tá Bùi Văn Tuất (Hội CCB tỉnh Nam Định)
- Đại tá Phạm Duy Bình (Hội CCB tỉnh Lâm Đồng)
- Đại tá Phan Tấn Ô (Hội CCB tỉnh Phú Yên)
- Đại tá Huỳnh Tó (Hội CCB tỉnh Sóc Trăng)
- Đại tá Đoàn Vĩnh Quý (Hội CCB tỉnh Gia Lai)
- Đại tá Hà Văn Phường (Hội CCB tỉnh Quảng Bình).