Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

* Đại hội có Thư gửi cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước

* Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 15-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) họp phiên bế mạc.

Mở đầu phiên làm việc, các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ thêm dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa V. Theo đó, các ý kiến phát biểu, các tham luận đều thể hiện sự nhất trí cao, khẳng định, nhiệm kỳ qua, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; các cấp Hội được củng cố, phát triển cả số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ khóa V đã nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình trước Đại hội về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành khóa V là cơ sở và kinh nghiệm cho Ban Chấp hành khóa VI thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo, kết luận nội dung nêu trên, với 100% đại biểu tán thành.

Tiếp đó, các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội như: Về ngày truyền thống, nhất trí lấy ngày 6-12 là Ngày truyền thống của CCB và Hội CCB Việt Nam; về nhiệm vụ của Hội; đối tượng kết nạp vào Hội; về tiêu chuẩn hội viên và thủ tục kết nạp hội viên; về tuổi của hội viên; phát và quản lý thẻ hội viên; chuyển sinh hoạt cho hội viên; hội viên xin ra khỏi Hội; nguyên tắc tổ chức của Hội; nhất trí lập cơ quan thường trực tổ chức Hội từ cấp huyện và tương đương trở lên; chế độ sinh hoạt của ban chấp hành các cấp; nhiệm vụ của ban kiểm tra và thẩm quyền, thủ tục xét và xử lý kỷ luật hội viên; về kết cấu của Điều lệ. Đại hội đã cho biểu quyết một lần về các nội dung nêu trên, với 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam; công bố quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 42 cán bộ Hội, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa VI đã chính thức ra mắt Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết, nêu rõ: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Đại hội có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB, cựu quân nhân cả nước tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; quyết tâm hành động cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nhấn mạnh: Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội. Động viên các CCB, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CCB VIỆT NAM NHIỆM KỲ VI

Đồng chí Nguyễn Văn Được

Chủ tịch: Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Phó Chủ tịch:

Đồng chí NGUYỄN SONG PHI

Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐẠO

Đồng chí NGUYỄN VĂN CHƯƠNG