Sáng 14/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc phiên chính thức tại Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự.

cuu-chien-binh-can-tich-cuc-tham-gia-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

(Ảnh: QĐND)

Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước.

Tổng bí thư mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ông cũng lưu ý, cần thường xuyên chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, Tổng bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh, có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội góp ý xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.