BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI CỰU CHIẾN BINH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả hoạt động năn 2020
1.1. Công tác tập hợp đoàn kết CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết trong cơ quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị. Năm 2020, Hội CCB tiếp tục đấu tranh với những các cá nhân, nhóm người có  biểu hiện gây rối đơn vị, đơn thư vượt cấp, gây mất ổn định nhà trường kéo dài các năm qua. Kết quả đấu tranh đã thu được nhiều chuyển biến tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn quá trình chi nhiều chục tỷ đồng tại cuối nhiệm kỳ lãnh đạo có nhiều bất cập. Chủ động và tích cực phòng chống COVID 19: các hội viên là giảng viên, bác sỹ, kỹ sư tin học, và các chuyên môn khác đã chung tâm chung sức cùng nhà trường phát huy tin thần chống dịch như chống giặc, xây dựng hệ thống làm việc giảng dạy trực tuyến, giảng dạy, truyền thông, thực hiện rất tốt trong kiểm soát dịch vừa qua.
1.2. Công tác tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp: Ban chấp hành hội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tác này, toàn thể hội viên đều có công ăn, việc làm thu nhập ổn định, có thu nhập tăng thêm. Từng hội viên luôn luôn chuyên tâm chuyên nhiệm thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ đơn vị phân công.
1.3. Công tác tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là phong trào từ thiện, nhân đạo, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn: Toàn hội có ý thức thực hiện tốt các phong trào từ thiện, nhân đạo, tham gia đóng góp đầy đủ và mẫu mực như phong trào “áo ấm mùa đông”, “ủng hộ nhân đạo”. Trong đó có những đợt tình nguyện ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung, các hội viện ủng hộ là 2.600.000 đồng. Tháng 7/2020, nhằm nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc  người có công nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2020, hội đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên bệnh viện – Trường thực hiện 04 đợt khám chữa bệnh, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các xã thuộc huyện Đại Từ, Tân Cương, Phú Lương, Phường Quan Trung. Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên là thương bệnh binh nhân ngày 27/7/2020.
1.4. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam cho hội viên và thế hệ trẻ: Ngày 28/4/2020, tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm Ngày 30/4/1975 nhân 45 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Ngày 4/5/2020, Hội thực hiện Sơ kết hoạt động của hội 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm. Ngày 6/12/2020 Hội Cựu chiến binh hành trình thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Phong Thổ học tập chia sẻ công tác hội với Hội Cựu chiến binh Sở Y tế tỉnh Lai Châu. Ngày 4/12/2020 Hội làm tổng kết năm 2020 và phương hướng năm 2021.
1.5. Tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu”: đã phát động Hội có trang website là kênh truyền thông và cập nhật thông tin hoạt động của hội.

2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năn 2020

1.1. Tập hợp đoàn kết tập hợp động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết trong cơ quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đấu tranh nhằm bảo vệ và xây dựng Đảng, Chính quyền trong Nhà trường. Phát huy tinh thần ý chí CCB, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở tích cực và chủ động phòng chống các biểu hiện suy thoái, thất thoát, lãng phí tài sản nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ quan, đơn vị.
1.2. Tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình ngĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt theo kế hoạch cả năm.
1.3. Tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là phong trào từ thiện, nhân đạo, giúp Hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia đầy đủ và mẫu mực các phong trào Công đoàn, Chính quyền phát động.
1.4. Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam cho hội viên và thế hệ trẻ. Tổ chức thực hiện tốt các dịp 27/7; 6/12; 22/12; Đi thăm chiến trường xưa.
1.5. Tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Ban chấp hành hội chủ động phát động phong trào, có định hướng và tập trung xây dựng CCB điển hình. Trên đây là báo cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Hội CCB năn 2021, chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần phát huy bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội cụ Hồ, từng hội viên sẽ nghiên cứu, triển khai cụ thể vào công việc của mình, đơn vị mình để bản phương hướng trở thành hiện thực.