1. Tên ngành đào tạo: Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học gia đình (The First Degree Specialist Program in Family Medicine)

2. Yêu cầu về kiến thức

1.     Vận dụng được các nguyên lý Y học gia đình vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.

2.     Vận dụng được các thành tố trong cây WONCA vào xử lý‎ các vấn đề sức khỏe thông thường ở phòng khám ngoại trú các tuyến y tế.

3.     Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng để chẩn đoán và xử trí các cấp cứu và các bệnh thường gặp cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.

4.     Vận dụng được các biện pháp sàng lọc, và áp dụng được y học cổ truyền vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

1.      Quản lý được sức khỏe người dân theo nguyên lý y học gia đình.

2.     Chẩn đoán và xử trí được các cấp cứu và các vấn đề sức khỏe thường gặp cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.

3.     Thực hiện được các phương pháp sàng lọc và kết hợp được y học cổ truyền và y học hiên đại vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.

4.     Thực hiện được các nghiên cứu khoa học phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

5.     Tổ chức  và quản lý được phòng khám Y học gia đình tại tuyến cơ sở.

4.2. Kỹ năng mềm

6.     Tham vấn hiệu quả các biện pháp tăng cường sức khỏe cho cá nhân và gia đình tại phòng khám ngoại trú tuyến y tế các cấp.

7.     Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

8.     Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

9.     Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 khung ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Viêt Nam.

5. Yêu cầu về thái độ

10.   Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

11.    Tự tin với công việc mình lựa chọn để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại tuyến y tế cơ sở.

12.    Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
13.    Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
14.     Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong xử lý các vấn đề sức khỏe thường gặp tại các tuyến cơ sở như thực dưỡng, hương liệu pháp, bấm huyệt, dưỡng sinh...
15.     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
16.     Trung thực, tôn trọng đồng nghiệp, làm việc nhóm tốt, tự đào tạo nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
1.     Trạm y tế xã, phường, phòng khám BSGĐ tại bệnh viện tuyến huyện và các trung tâm y tế huyện.
2.     Phòng khám BSGĐ tư nhân.
3.     Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
1.     Thạc sĩ y học.
2.     Tiến sĩ Y học (Doctor of Philosophy).