Thứ 6, ngày 24/11/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu khoa học

Thông báo công khai danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2017 tại HĐCDCS Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

23/11/2017 15:47:07 - Lượt xem: 37

Chương trình kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

13/11/2017 14:53:48 - Lượt xem: 73

Thông báo về việc Chuẩn bị báo cáo khoa học tổng quan của các Ứng viên xét công nhận Chức danh GS, PGS năm 2017

13/11/2017 08:19:49 - Lượt xem: 53

Hướng dẫn thanh toán đề tài KH&CN cấp Trường

10/11/2017 14:30:36 - Lượt xem: 83

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2014-TN04-01 do PGS.TS. Nguyễn Quý Thái chủ nhiệm

05/10/2017 08:27:14 - Lượt xem: 195

Danh mục bài báo công bố trong nước và Quốc tế

15/08/2017 14:52:10 - Lượt xem: 471

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

15/08/2017 10:57:36 - Lượt xem: 309

Quyết định số 1723/QĐ-ĐHYD về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ trong trường Đại học Y Dược

15/08/2017 10:55:20 - Lượt xem: 318

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN Quy định về công tác Quản lý khoa học của Đại học Thái Nguyên

15/08/2017 10:49:23 - Lượt xem: 331

Đề tài KH&CN cấp Tỉnh

15/08/2017 10:23:55 - Lượt xem: 354

Đề tài KH&CN cấp Bộ, Đại học

15/08/2017 10:12:50 - Lượt xem: 414

Đề tài KH&CN cấp Trường

15/08/2017 09:55:31 - Lượt xem: 237

Hội nghị khoa học toàn quốc 2017 của Tổng hội Y Dược Việt Nam

27/06/2017 14:05:30 - Lượt xem: 757

Hội nghị Khoa học toàn quốc 2017 của Tổng hội Y học Việt Nam

26/04/2017 07:46:12 - Lượt xem: 3888

Quyết định phê duyệt đề tài KH&CN cấp trường năm 2017

20/04/2017 14:01:27 - Lượt xem: 58