Tin tức nổi bật:
Tin tức

Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo Đại học năm 2022

08/08/2022 15:46:57 - Lượt xem: 52

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo Đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học HKI năm học 2022-2023

05/08/2022 09:54:46 - Lượt xem: 160

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học HKI năm học 2022-2023

Chi tiết

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với học sinh bồi dưỡng dự bị đại học tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022

04/08/2022 09:55:16 - Lượt xem: 356

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với học sinh bồi dưỡng dự bị đại học tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022

04/08/2022 09:53:07 - Lượt xem: 222

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo lập dự trù hoàng hóa, vật tư, hóa chất , sinh vật phẩm năm học 2022-2023

03/08/2022 16:04:09 - Lượt xem: 74

Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên kính đề nghị các đơn vị lập dự trù hoàng hóa, vật tư, hóa chất , sinh vật phẩm năm học 2022-2023

Chi tiết

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Tổ chức Hội nghị Đối thoại Người học - Nhà trường năm 2022

29/07/2022 08:42:40 - Lượt xem: 172

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2021 - 2022, tối ngày 29 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại Người học – Nhà trường năm 2022.

Chi tiết

Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

21/07/2022 17:51:59 - Lượt xem: 3122

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

Chi tiết

Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường

21/07/2022 17:51:48 - Lượt xem: 1785

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường

Chi tiết

Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Hà Nội tổ chức

21/07/2022 17:45:11 - Lượt xem: 1600

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Hà Nội tổ chức

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 15:42:20 - Lượt xem: 3032

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 15:11:56 - Lượt xem: 1950

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2021-2022

01/07/2022 14:21:16 - Lượt xem: 381

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2021-2022

Chi tiết

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV

30/06/2022 15:01:35 - Lượt xem: 219

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV

Chi tiết

Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

29/06/2022 16:22:14 - Lượt xem: 277

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

Chi tiết

Thông báo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

23/06/2022 18:44:52 - Lượt xem: 11375

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Chi tiết