Tin tức nổi bật:
Hội cựu giáo chức

Một số hình ảnh của Hội giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

26/06/2018 13:48:31 - Lượt xem: 18939

Một số hình ảnh các sinh hoạt tập thể của Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược

Chi tiết

Ban thường vụ Công đoàn họp với BCH Hội cựu giáo chức

26/06/2018 13:27:24 - Lượt xem: 11088

Ban thường vụ Công đoàn họp với BCH Hội cựu giáo chức bàn về phối hợp, kết hợp thực hiện Nhiệm vụ của Hội

Chi tiết

Gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất, Mừng thọ các giáo chức năm 2018

21/06/2018 13:48:06 - Lượt xem: 7158

Hội viên Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tại Hà Nội cùng tổ chức mừng thọ với CLB CB và nguyên là SV Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bệnh viện TW Thái Nguyên ngày 18/03/2018

Chi tiết

Đại hội Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 - 2022

21/06/2018 08:29:10 - Lượt xem: 7023

Một số hình ảnh tại Đại hội Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chi tiết

Danh sách hội viên Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

20/06/2018 14:44:57 - Lượt xem: 13340

Danh sách hội viên Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Chi tiết

Danh sách Ban chấp hành Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nhiệm kỳ I (2017 - 2022)

20/06/2018 14:44:45 - Lượt xem: 6902

Danh sách Ban chấp hành Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nhiệm kỳ I (2017 - 2022)

Chi tiết

Điều lệ Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2017 - 2022

20/06/2018 13:45:19 - Lượt xem: 1258

Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người trước đây là nhà giáo, cán bộ tham gia vào sự nghiệp đào tạo cán bộ Y tế các bậc đào tạo về Y Dược: Trung học, Đại học, Sau đại học.

Chi tiết