Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Thông báo Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học Y, Dược và Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên năm 2016

11/04/2016 19:50:34 - Lượt xem: 14553

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Chi tiết

Kế hoạch đào tạo chi tiết năm học 2015-2016 (Biên niên)

23/03/2016 16:00:57 - Lượt xem: 5408

Quy định làm Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23/12/2015 16:53:17 - Lượt xem: 5935

Thống kê giáo trình và tài liệu tham khảo cho các mã ngành đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

23/12/2015 16:38:08 - Lượt xem: 5763

Đề cương chi tiết các học phần theo từng khoa

23/12/2015 16:37:31 - Lượt xem: 5658

Đề cương chi tiết các học phần chuyên tu Y

23/12/2015 16:36:50 - Lượt xem: 5304