Bấm vào đây để xem chi tiết;

Tên luận án: “Nghiên cứu sự biểu lộ và mối liên quan của các dấu ấn miễn dịch tế bào gốc ung thư, HER2 trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày”.

Chuyên ngành đào tạo: Nội khoa

Mã số: 9720107       

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lưu Thị Bình

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Phan Quốc Hoàn

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

Trân trọng cảm ơn.