Đề tài: Đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp phòng chống dịch tại tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng

Mã số: 9720701.                     

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn;

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Hạc Văn Vinh.

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng BVLV 6.4, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng cảm ơn!