Tên luận án: "Sự tăng trưởng thể chất và sức khỏe của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được  bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại Thái Nguyên".

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.

Mã số: 62 72 01 35.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính:  PGS.TS. Nguyễn Thành Trung; 

 Hướng dẫn phụ:  TS. Nguyễn Hồng Phương.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học,Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!