Tin tức nổi bật:

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, người lao động năm học 2021-2022

Nhằm phát huy quyền dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ); Đánh giá kết quả năm học 2020 -2021, bàn biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm học 2021-2022. Ngày 22 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC, NLĐ năm học 2021-2022.

Xem tiếp