Tên luận án: "Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sán Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên".

Chuyên ngành đào tạo: Vệ sinh xã hội học & tổ chức y tế.

Mã số:  62 72 01 64.

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. Hoàng Khải Lập;

TS. Hoàng Tiến Công.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng cảm ơn.

Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết;